Sözlükte "jeopolitik" ne demek?

1. Bir ülkenin coğrafi durumuyla devletin siyasi durumu arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı.
2. Bir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.
3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasal coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasal öğretijeopolitik

Jeopolitik kelimesinin ingilizcesi

n. geopolitics
Köken: Fransızca

--Reklam--